Contact

Eva Funerare este aici pentru a vă oferi sprijin și îndrumare în momentele dificile. Contactați-ne astăzi pentru a discuta despre nevoile dumneavoastră și pentru a beneficia de servicii funerare de calitate, oferite cu empatie și respect. Echipa noastră dedicată este disponibilă să vă ofere asistență și să răspundă tuturor întrebărilor dumneavoastră.

Telefon Non-Stop 1

Telefon Non-Stop 2

Telefon Non-Stop 3

Email

evafunerare@gmail.com

Adresa Magazin

Calea Serban Voda nr. 270, Sector 4, Bucuresti

Contacteaza-ne !

Servicii Funerare Sector 1

Oferim servicii funerare în Sectorul 1, inclusiv în cartierele Aviatorilor, Casa Presei, Bucureștii Noi, Aviației, Victoriei, Domenii, Dorobanți, Romană, Plevnei, Grivița, Pajura, 1 Mai, Aurel Vlaicu, Piața Nicolae Bălcescu, B-dul Carol I, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, podul Elefterie, Str. Mircea Vulcănescu, șos. Orhideelor, Calea Giulești, Drumul Carierei, Str. Vadul Moldovei, grădina zoologică Băneasa, calea ferată București-Constanța, Calea Floreasca, Str. Polonă, P-ța Gheorghe Cantacuzino, Str. Jean-Louis Calderon, Str. Pictor Verona, Str. Pitar Moși, Str. C.A. Rosetti, B-dul Nicolae Bălcescu, Str. Herăstrău, Șos. Pipera.

Servicii Funerare Sector 2

Ne de plasam rapid in urma solicitărilor din Sectorul 2, inclusiv în zonele Floreasca, Calea Moșilor, Colentina, Iancului, Obor, Pantelimon, Ștefan cel Mare, Tei, Făinari, B-dul Republicii, Str. C.A. Rosetti, Str. Pitar Moși, Str. Pictor Verona, Str. Xenopol, P-ța Alexandru Sahia, Str. Polonă, Pantelimon-Obor, Șos. Pantelimon, Șos. Vergului, Str. Morarilor, B-dul Muncii, P-ța Muncii, Calea Călărășilor, Str. Romulus, Str. Mântuleasa, Str. Negustori, B-dul Hristo Botev, B-dul 1848, B-dul Nicolae Bălcescu, P-ța Nicolae Bălcescu, Maica Domnului, Electronicii, Iancului, Doamna Ghica, Plumbuita, Heliade Între Vii, Andronache, Str. Petricani, Ion Creangă, Șos. Fundeni, Lacul Tei, Baicului

Servicii Funerare Sector 3

Servicii funerare complete în Sectorul 3, acoperind zone precum Grigorescu, Dristor, B-dul Decebal, Titan, B-dul 1 Decembrie, B-dul Chisinau, Delfinului, Str. Mântuleasa până la Str. Romulus, Str. Peleș, Mircea Vodă, Vulcane, Vatra Luminoasă, Bulevardul Unirii, Splaiul Independenței, Calea Vitan, Alba Iulia, Prevederii, Sălăjan, Splaiul Unirii, Vitan, Universității, Rosseti, Victoriei, Nicolae  Vergului, Calea Dudești, Izvorul Nou, Baba Novac, Liviu Rebreanu, Parc IOR, Lizeanu, Costin Georgian, Industriilor, Camil Ressu, Str. Mircea Vodă.

Servicii Funerare Sector 4

Disponibili non-stop în Sectorul 4  pentru cartierele Berceni, Tineretului, Șos. Olteniței, Bd. Tineretului, Șos. Giurgiului, zona Filaret, Brâncoveanu, Apărătorii Patriei, Calea Văcărești, Luica, Bd. Obregia, Secuilor, Răcovița, Bd. Brâncoveanu, Piața Sudului, Regina Maria, 11 Iunie, Bellu, Sura Mare, Piața Reșița, Str. Emil Răcovița, Str. Turnu Măgurele, Cuțitul de Argint, Calea Șerban Vodă, Timpuri Noi, Bd. Mărășești.

Servicii Funerare Sector 5

Raspundem prompt în zone ca Sebastian, Eroii Revoluției , Năsăud, Viilor, Petre Ispirescu, Tudor Vladimirescu, Academiei, Antiaeriană, Drumul Sării, Calea Rahovei, Rahova, Panduri, George Coșbuc, Uniri, Sălaj, Pieptănari, Ferentari, Alexandriei, Victoriei, Calea 13 SeptembrieȘos. Progresului, Cotroceni.

Servicii Funerare Sector 6

Acoperim orice zona din Sectorul 6, inclusiv cartierele Crângași, Bd. 1 Mai, Bd. Iuliu Maniu, Drumul Taberei, Militari, Lujerului, Crângași, Plevnei, Bd. Timișoara, Gorjului, Uverturii, Valea Oltului, Compozitorilor, Prelungirea Ghencea, Valea Argeșului, Valea Cascadelor, Călmățuiului, Str. Sibiu, Bd. Ion Mihalache, Str. Vlădeasa, Bd. Vasile Milea, Bd. Constructorilor, Str. Brașov,  Calea Giulești, Grozăvești, Brâncuși, Șos. Virtuții.

Pompe funebre Ilfov

Acoperim judetul Ilfov,  Popești Leordeni, Vidra, Berceni,Jilava, 1 Decembrie, Glina, Dragomirești-Vale, Buftea, Mogoșoaia, Corbeanca, Otopeni, Balotești, Măgurele, Dărăști, Copăceni, Bragadiru, Cornetu, Clinceni, Domnești, Ciorogârla, Chitila, Chiajna, Moara Vlăsiei, Tunari, Dascălu, Grădiștea, Voluntari, Ștefăneștii de Jos, Afumați, Petrăchioaia, Găneasa, Dobroești, Pantelimon, Brănești, Cernica, Pipera, Tunari, Erou Iancu Nicolae, Periș, Snagov, Ciolpani, Gruiu.

Call Now ButtonNON-STOP 0765 059 580